กรณีศึกษาการค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2014 exVeera Snicker, exHannele Heinonen, exJuuso ?sterman, exJuho Kytt?, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "International Trade: A Case of KONE Corporation", the 4th International Business Management Research Conference (IBMRC), 14 - 16 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย