การลดลงของแสงบาดตาโดยวิวที่น่าสนใจ

Publish Year International Journal 2
2007 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Peter Tregenza, "View and discomfort glare from windows", Lighting Research and Technology , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 185-200
2005 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Peter Tregenza, "Discomfort glare from interesting images", Lighting Research and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 329-341