การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดบูรณาการร่วมกับเทคนิคการทำนาแบบชาวนาเงินล้าน