ช่องว่างของการรับรู้ระหว่างผู้จัดการและพนักงานในความปลอดภัยของโรงแรม

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์, "A PERCEPTION GAP BETWEEN MANAGERS AND EMPLOYEES IN HOTEL SAFETY AND SECURITY", 2014 Annual ICHRIE Summer Conference, 31 กรกฎาคม 2014, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา