การศึกษาค่าความเค้นในแผ่นโลหะยึดกระดูกแบบ LC-DCP เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงบิดของสกรูแบบธรรมดา

Publish Year International Conference 1
2014 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Strain in the Limited Contact Dynamic Compression Plate with Changing the Torque Magnitude of the Conventional Screw", Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 20 ธันวาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น