การวิเคราะห์ผลกระทบและออกแบบพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แบบบอลลิสติคที่ใช้ช่องอากาศนำกระแสสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่่ใช้พลังงานต่ำมากและให้ประสิทธิภาพสูง