ออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาโครงการ (ระยะที่ 2)

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Coastline change at Koh Tao Island, Thailand", ICWSET 2016 : 18th International Conference on Water Sciences, Engineering and Technology, 3 - 4 มีนาคม 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์