การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exKWANJAI KHAMMONGKOL, exDavid J. Middleton, exSOMRAN SUDDEE, "Thunbergia amphaii (acanthaceae) a new species from Thailand", Thai Forest Bulletin(Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 57-62
2017 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน, "Thunbergia lutea T.Anderson (Acanthaceae), a new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 113-117