การผลิตเปปไทด์ที่มีโครงสร้างเกาะกลุ่มและการศึกษาความเป็นพิษของเปปไทด์ต่อเซลล์