การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทิเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์

Publish Year International Journal 2
2010 exMichael Kahn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exIsik Onal, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by oxygen: application of high-throughput pulsed laser ablation", Topics in Catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2010, หน้า 86-91
2010 exMichael Kahn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exIsik Onal, exSelim Senkan, "High throughput synthesis and screening of new catalytic materials for the direct epoxidation of propylene", Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 67-74
Publish Year International Copyrights 6
2013 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "PROCESS FOR PRODUCING OLEFIN OXIDE", SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD, 2013
2013 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 2013
2013 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelimi Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2013
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012