การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมพร จันทร์แก่นทอง, exณัฐรินีย์ เลิศสถิตรุ่ง, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรณกฤต แสงผ่อง, exจุฑาลักษณ์ กองสุข, "การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 673-682
Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Development of the Portable Chair Walker", 7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS 2015), 14 - 16 ตุลาคม 2015, New Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year International Trademark 1
2016 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "เครื่องช่วยเดินแบบพกพา", Kasetsart University, 2016