การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเส้นไร้กลูเตนจากแป้งข้าวท้องไข่

Publish Year National Journal 1
2018 exภัทรสุดา น้ำทองไทย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion", International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 0, กรกฎาคม - กันยายน 2018
Publish Year International Conference 3
2017 exภัทรสุดา น้ำทองไทย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion", Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนพวุฒิ พงษ์บุญ, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF AMYLOSE CONTENT AND MOISTURE CONTENT OF GELATINIZED RICE DOUGH ON QUALITY OF GLUTEN-FREE WHITE SALTED NOODLES", 8th Shelf Life International Meeting, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017
2015 exภัทรสุดา น้ำทองไทย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Milling Process and Whole Egg Level on Rice Pasta Quality", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย