รูปแบบการแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2015 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English Translation of Thai Food Names and Description", ACLL 2015 Asian Conference on Language Learning 2015, 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2015, โกเบ ญี่ปุ่น