การหมักจุลินทรีย์ระดับไพลอตสเกลเพื่อการผลิตโปรติเอสสำหรับการลอกกาวไหม

Publish Year International Journal 2
2022 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exBorworn Werapan, exPumin Nutaratat, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUraiwan Ninpetch, "Pilot-Scale Protease Production by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Processes", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1055-1068
2014 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exSuradet Aroonluke, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "An active recombinant cocoonase from the silkworm Bombyx mori: bleaching, degumming and sericin degrading activities.", J. Sci. Food Agric. , ปีที่ 95, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2014, หน้า 1179-1189
Publish Year International Conference 2
2017 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Protease by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Process", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSupitcha Supansomboon, exSureepan Supansomboon, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Silk Cocoon for Decorative Applications", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย