การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 3)

Publish Year International Conference 1
2015 exทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , exผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ, exYuuki Okamoto, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen Sulfide Distribution in Sediments Collected From Cockle Farm at Bandon Bay, Thailand", International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015) Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia), 1 - 2 มกราคม 2015, กัวลาลัมเปอรฺ์ มาเลเซีย