การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ โรงแรม 54 ห้อง (นายบัญชา สิงห์สัจจกุล) ตั้งอยู่ถนนสายพระตำหนัก-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี