โครงการงานศึกษาและปรับปรุงผ่าตัดควบคุมความดันให้เป็นบวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสระบุรี