การประเมินประสิทธิภาพของยากันบิดในการป้องกันการติดเชื้อ Eimeria ที่แยกได้จากไก่เนื้อ