การพัฒนามะพร้าวอบกรอบเพื่อการส่งออก

Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย