สำรวจแหล่งถ่านหิน บ้านคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

Publish Year International Conference 1
2017 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carboniferous Ban konsa Basin by 2D resistivity imaging at Ban konsa Area, Pakchom district, Loei Province.", The 16th Gondwana International Conference, 7 - 21 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย