การจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง