ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและน้ำท่า

Publish Year International Conference 1
2014 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, "The Relationship between Land Use Change and Runoff", International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, 27 มิถุนายน 2014, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส