ยานใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง สำหรับโรโบซับ 2014

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhakhachon Hoonsuwan, "Design and Implementation of an AUV for Petroleum Pipeline Inspection", International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 29 - 30 ตุลาคม 2015