การออกแบบตัววัดและการประเมินประสิทธิภาพผู้ผลิตและผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, exSunanta Lertprapan, "Implementing Taguhi Loss Function and Mult-Choice Goal Programming in Supplier Selection: A Case Based Application", The Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2015, 9 - 11 ธันวาคม 2015, โฮจิมินต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม