ผลกระทบของส่วนผสมทองแดงและบิสมัทที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะบัดกรีผสมระบบดีบุก-สังกะสี

Publish Year International Journal 3
2017 exJidsucha Darayen, exPanaaek Athichalinthorn, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSasawat Mahabunphachai, exChedtha Puncreobutr, exGobboon Lothongkum, exBoonrat Lohwongwatana, "Microstructural and Diffusion Analysis of Au-Sn Diffusion Couple Layer Undergoing Heat Treatment at Near Eutectic Temperatures", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 245-253
2016 exSurakan Sunyadeth, exPun Wirot, exBoonrat Lohwongwatana, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "The alloying and aging effects on the wettability and intermetallic bonding of the Sn-Zn-Cu-Bi soldering alloy on a Cu substrate", Materials Science Forum, ปีที่ 857, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 26-30
2015 exWeerawat Terdthaichairat, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Copper and Zinc on Microstructures, Melting Points and Corrosion Resistance of Sn-Zn-Cu-Bi Soldering Alloys", Key Engineering Materials, ปีที่ 658, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 59-63
Publish Year National Conference 1
2014 exWeerawat Terdthaichairat, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Copper and Zinc on Microstructures, Melting Points and Corrosion Resistance of Sn-Zn-Cu-Bi Soldering Alloys", The 8th Thailand Metallurgy Conference, 15 - 16 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย