การกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานผลิตเอทานอลโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSuttipada Amat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton process", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 2305-2312
Publish Year International Conference 3
2016 exThanpinit Krutapun, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition and characterization of cuprous oxide nanowires through polycarbonate membrane template", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSutamart Vetchayakunchai, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater: optimization using responsesurface methodology and MATLAB software", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exSuttipada Amat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol production by Fenton oxidation", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย