การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว

Publish Year International Conference 4
2014 exRomsuk j., exPheakphud, N., exRoytrakul, S., exTantithadapitak, C., exWetprasit, N., inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exChotecheun, S., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "RICE ENDOSPERM PROTEIN DERIVED PEPTIDES WITH ANTI-PROLIFERATVE ACTIVITIES AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA", The 4th International Rice Congress (IRC 2014) , 27 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพ
2014 exกนกอร สุวรรณดำรง, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant Activities of Rice Storage Proteins and Their Protein Hydrolysates", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Human-pathogenic Bacterial Inhibition by Protein Hydrolysates Derived from Rice Endosperms", ICBMB 2013: International Conference on Biochemistry and Molecular Biology , 14 - 15 ตุลาคม 2013, osaka ญี่ปุ่น
2013 exRoytrakul, S , exKittisenachai, S, exPhaonakrop, N, exJaresitthikunchai, J, exWetprasit, N, exNaivikul, O, exChotecheun, S, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Shotgun proteomics analysis of rice grains give new insights on suitable rice grain as functional food", The 40 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 27 ตุลาคม 2013 - 31 ตุลาคม 2014