การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการแพร่กระจายของสารมลพิษบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา

Publish Year International Conference 1
2015 exN. Vongthanasunthorn, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exN. Kamjiem, "Water Quality Analysis in the Estuary of the Chao Phraya River", The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exพิณะเวช คงยั่งยืน, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายของ LNAPL ในน้ำใต้ดินที่มีความเค็ม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย