การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในอ่าวไทย

Publish Year International Conference 1
2013 exK. Thuyviang, exP. Jansak, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Plasticizers in the Chao Phraya Delta, Gulf of Thailand", The International Conference on the Preservation and Rehabilitation of Urban Water Environment for Asian Core Program of NRCT, JSPS, and ERDT, 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย