การพัฒนาแบบจำลองการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Publish Year International Conference 1
2013 exAjith U K Ethugala, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Seasonal Variations of Heavy Metals Speciation in Riverbank Sediment from the Lower Chao Phraya River, Thailand", The 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 28 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย