การประยุกต์ใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งเพื่อลดระดับการแตกหักของเมล็ดข้าวท้องไข่ระหว่างการขัดสี