คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2018 exMochizuki, T, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrieu, DT, exMizunaga, H, "Interspecific differences in the hierarchical cluster structure of leaves within tree crowns in Indochina", TROPICS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 1-24
2017 exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSura Pattnakiat, exSongtum Suksawang, exSamreong Panuthai, "Land cover changes in tropical seasonal forests at Mae Klong head watershed, Kanchanaburi province, Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2017, หน้า 304-312
2016 exPatawang, I., exTanomtong, Alongklod, exKaewmad, Puntivar, exChuaynkern, Yodchaiy, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "New record on karyological analysis and first study of NOR localization of parthenogenetic brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus (Squamata, Typhlopidae) in Thailand", Nucleus, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016, หน้า 61-66
2014 exอัจฉรา ตรีวัฒนานนท์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, "Studies in the recent new genus record Pseudostachyum (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand: notes on its taxonomy, distribution and habitat", Nordic Journal of Botany , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 51-54
Publish Year International Conference 1
2014 exATSUSHI ISHIDA, exภานุมาศ ลาดปาละ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Photosynthetic characteristics of trees in seasonally tropical dry forests in Thailand", Internation workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, exนพคุณ แดนราช, "ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการย่อยของซากพืชในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6, 19 - 20 มกราคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Prey Species and Habitat Use of Dhole (Cuon alpinus) in Salakpra Wildlife Sanctuary", การการประชุมวิชาการป่าไม้, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Relationship between Pig Farms and Bats", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย