การศึกษาและประเมินศักยภาพทางการตลาดของหงส์เหินพันธุ์ใหม่