การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลที่มีผลต่อเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 3
2013 exวรรณภา ฤทธิสน, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biting Patterns and host preference of Anopheles epiroticus in Ko Chang Island, Trat Province, Thailand", The 3rd International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Diseases , 27 - 31 พฤษภาคม 2013, Suzhou, Jiangsu Province สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exSylvie Manguin, exC. T. Ngo, exกราญ์จนา ถาอินชุม , inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exE.Jumas-Bilak, "Bacterial microbiota in midguts of field-collected Anopheles malaria vectors in Southeast Asia.", E-SOVE meeting, 8 - 11 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2011 exกราญ์จนา ถาอินชุม , inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exSylvie Manguin, exD.Parzy , exE. Jumas-Bilak, "Behaviour and vectorial capacity of species of two complexes, Anopheles dirus and Anopheles minimus, in the transmission of Plasmodium spp. and Wuchereria bancrofti in western Thailand.", Doctoriales de l’IRD France Sud Meeting. , 10 - 12 ตุลาคม 2011, Monperriler สาธารณรัฐฝรั่งเศส