การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของโจ๊กต้นแบบและโจ๊กที่ผลิตจากข้าวที่แตกต่างจากผู้จัดหาวัตถุดิบและคุณลักษณะโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  • บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

  • inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี