การศึกษาอันตรกิริยาระหว่าง tandem acyl carrier protein (ACP) กับ seryltransferase (SerT) จากชีวสังเคราะห์ของสาร prodigiosin โดยใช้นิวเคลียร์เเมกนิติกเรโซแนนซ์

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exChristopher Williams, exDominic Campopiano, exMatthew Crump, "SOLUTION STRUCTURE OF A TANDEM ACYL CARRIER PROTEIN DOUBLET FROM THE PRODIGIOSIN BIOSYNTHESIS", 7th AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย