การขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติจากหินบะซอลต์ด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี