การแยกโลหะหนักออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เทคนิคซีเมนเทชันด้วยลวดและตะปูเหล็ก

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatrampai Maneewong , exPimpanit Pansakul, "ซีเมนเทชันของ Pb2+ ในสารละลายด้วยเหล็ก", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013, 23 - 25 มกราคม 2013, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย