ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช

Publish Year International Journal 1
2013 exIndananda, C., exIgarashi, Y., exIkeda, M., exOikawa, T., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Linfuranone A, a new polyketide from plant-derived Microbispora sp. GMKU 363", Journal of Antibiotics, ปีที่ 66, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 675-677