โครงการสำรวจการเลี้ยงปลากระชังในคลองท่าสารบางปลา

Publish Year National Journal 2
2017 inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, exNatthapong Pannkhao, exWaleerat Lueangtongkham, exKamonchanok Oopariktatipong, "The Impact of Fish Cage Culture on Water Quality of Taasarn-Bangpla Canal, Nakhon Pathom Province, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 37-44
2017 inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "Socio-Economics and Cage Culture Practices of Red Tilapia (Tab Tim) at the Taasarn-Bangpla Canal, Nakhon Pathom Province, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017