ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, exนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ, "ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย", การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้, 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย