โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น 10 กิโลวัตต์

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "Hydrodynamic Simulation of Wave Energy Converter Using Particle-Based Computational Fluid Dynamics", Journal of Marine Science and Application, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019