การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr. Naoto Umezawa, exShuxin Ouyang, exHua Xu, exYuanjian Zhang, exJinhua Ye, "Role of Doping and Point Defects in Highly-active Photocatalysts: An Insight from Electronic Structure Calculations", The 15th International Union of Materials Research Society, International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014), 24 - 28 สิงหาคม 2014, ญี่ปุ่น