วัดความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในหลุมเจาะสำรวจ พื้นที่ภาคใต้