ความหลากหลายของยีสต์โอลิเอจินัสที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพดจากและการผลิตลิพิดจากกลีเซรอลดิบ