การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างกุ้งเส้น

Publish Year National Conference 1
2014 exThichanuch Thaiyanan, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Product Development of Shrimp Snack", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย