การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์