การศึกษาการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการประเมินระยะหยุดยาปฏิชีวนะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไก่เนื้อ