คุณภาพน้ำใต้ดินในเมียนมาร์และการปรับปรุงด้วยวัสดุในท้องถิ่น

Publish Year International Conference 1
2013 exMr. Zaw Linn Aung, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Quality assessment of groundwater supplied to villages in NayPyiTaw-Myanmar", the 2nd International Confernce on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย