การศึกษาการเรโซแนนซ์ของสปินอิเล็คตรอนต่อกล้วยหอมทองหลังการฉายรังสีแกมมา

Publish Year National Conference 1
2013 exP. Sooksabai , inดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exH. Mungpayaban, "การศึกษา ESR ต่อกล้วยหอมทองหลังการฉายรังสีแกมมา", Siam Physics Congress SPC2012 Past, Present and Future of Physics 9-12 May 2012 , 9 - 12 พฤษภาคม 2013, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย